Roze Zaterdagen Nederland


   


De stichting Roze Zaterdagen Nederland is in 2002 opgericht om jaarlijks de Roze Zaterdag toe te kennen aan een stad in Nederland en de betreffende organisatoren gevraagd en ongevraagd van advies te kunnen dienen. Het bestuur bepaalt twee jaar vooruit in welke stad de Roze Zaterdag gehouden gaat worden.Het bestuur van de Stichting Roze Zaterdagen Nederland heeft met leedwezen kennisgenomen van het onverwachte overlijden van onze voorzitter Hans Hoksbergen.

Hans is van onschatbare waarde geweest voor de continuïteit van de Roze Zaterdag in Nederland. Wij hebben veel van hem geleerd en zullen zijn wijsheid, zijn humor en zijn liefde voor de Roze Zaterdag node moeten missen.

Wij wensen Hjalmar, de familie en de medewerkers van Manu veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Arnhem, 23 september 2014

Stichting Roze Zaterdagen Nederland
Rob Meijer, penningmeester
Maxim van Ooijen, secretaris
Jet Valk, bestuurslid
Roze Zaterdag 2014 naar Eindhoven

Eindhoven had één van de beste en goed onderbouwde bidbooks in de geschiedenis van de stichting Roze Zaterdagen Nederland. Ook de inzet van de gemeente was zeer goed en het organisatieteam is uitermate professioneel.

Met trots kan het bestuur van RZN daarom aankondigen dat Eindhoven zich in 2014 een heel jaar Roze Stad mag noemen en de Roze Zaterdag binnen de gemeentegrenzen zal organiseren.

Actuele stand van zaken betreffende de Roze Zaterdag in Eindhoven:
www.rozezaterdageindhoven.nl

Roze Zaterdag 2015 voor de derde keer in Maastricht

Roze Zaterdag/Roze stad zal in 2015 voor de derde keer plaatsvinden in Maastricht. Met een indrukwekkend bidbook en een zeer gedegen presentatie in Maastricht wisten de organisatoren het bestuur van de Stichting Roze Zaterdagen Nederland te overdonderen. Belangrijke redenen om voor de derde keer de Roze Zaterdag/Roze Stad te gunnen aan Maastricht zijn:
-een bidbook waarover het bestuur lovend was;
-een goede, financieel doordachte begroting voor de Roze Zaterdag;
-een Roze Zaterdag waar niet alleen Nederland, maar de complete Euregio Maas-Rijn aan zal deelnemen;
-een Roze Zaterdag waarbij niet alleen een feest aan de orde is maar waar ook kunst, sport en educatie een rol spelen;
-een gedegen en verantwoord organisatiemodel.

Het bestuur meent dat door bovenstaande punten Maastricht de perfecte kandidaat is om de Roze Zaterdag 2015 te organiseren. Na de Roze Zaterdag in 2014 in Eindhoven verhuist dit unieke evenement dus in 2015 naar Maastricht.

Roze zaterdag 2016: Amsterdam 

In 2016 zal de roze zaterdag samenvallen met de Europride die dat jaar in Amsterdam zal worden gehouden. De organisatoren van de Europride hadden RZN gevraagd of ze dit jaar ook de Roze Zaterdag mochten organiseren en ons bestuur heeft daar van harte mee ingestemd. 

Roze zaterdag 2017

De inschrijvingen voor de Roze Zaterdag 2017 moeten per 1 januari 2015 binnen moet zijn. Om jouw stad in te schrijven voor de Roze Zaterdag 2017 moet bijgaande intentieverklaring vóór 1 januari 2015 zijn ingeleverd. Dit kan per brief naar adres:

Stichting RZN
T.a.v. de secretaris
postbus 1401
3000 BK  Rotterdam

of per mail naar bestuur@rozezaterdagen.nl