Vanaf vandaag kunnen kandidaten zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2023. Stichting Roze Zaterdagen Nederland kent jaarlijks, twee jaar vooruit, de organisatie toe aan een stad in Nederland. Organisatoren die met hun stad of gemeente in aanmerking willen komen voor de organisatie van dit bekende lhbti-evenement dienen uiterlijk 15 april 2021 een overtuigend bidbook in te dienen.

Roze Zaterdag 2021 zal op 19 juni a.s. plaatsvinden in Leeuwarden. De editie van 2022 is al toegekend aan Rotterdam, maar de strijd om de organisatie van Roze Zaterdag 2023 begint nu. In dit artikel lees je hoe je je als kandidaat kunt aanmelden.

De procedure

Tot en met 15 april 2021 kunnen organisatoren zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2023. In de selectieprocedure worden de kandidaten beoordeeld op basis van een bidbook en een bezoek aan de stad in mei 2021. Uiteindelijk wordt tijdens Roze Zaterdag 2021 in Leeuwarden, op 19 juni, bekendgemaakt wie Roze Zaterdag 2023 mag organiseren. In onze Algemene voorwaarden kun je nog meer specificaties lezen met betrekking tot de organisatie van Roze Zaterdag.

Het bidbook

Kandidaat-steden moeten een digitaal inschrijfformulier invullen en een bidbook uploaden. Het bidbook moet een goed beeld geven van de plannen van de organisatoren voor het evenement. Het bidbook dient minimaal duidelijkheid te geven over:

  • In welke stad/gemeente de organisatoren Roze Zaterdag 2023 willen organiseren en waarom;
  • Hoe het momenteel is gesteld met de lhbti-gemeenschap in deze stad/gemeente en/of regio;
  • De organisatie(vorm) van Roze Zaterdag 2023;
  • Het draagvlak voor het organiseren van Roze Zaterdag 2023 in deze stad/gemeente, steun van belangrijke personen en/of organisaties;
  • De financiële onderbouwing van Roze Zaterdag 2023;
  • Het globale programma(onderdelen) van Roze Zaterdag 2023 (of het volledige weekend);
  • De beoogde datum van Roze Zaterdag 2023;
  • De bereikbaarheid van Roze Zaterdag 2023;
  • Hoe ervoor wordt gezorgd dat Roze Zaterdag 2023 veilig en verantwoord verloopt;
  • Randprogrammering in de rest van het jaar i.v.m. Roze Zaterdag 2023.

Het bidbook dient uiterlijk 15 april 2021 te worden geüpload in het online formulier. [UPDATE: het is niet meer mogelijk om je kandidaat te stellen voor Roze Zaterdag 2023]

Bezoek aan de kandidaat-stad

Naast het bidbook is ook het bezoek van de selectiecommissie aan de kandidaat-stad een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure. Tijdens het bezoek presenteren de organisatoren de kandidaat-stad en de plannen uit het bidbook. De kandidaat-stad krijgt tijdens het bezoek maximaal 2 uur de tijd om de plannen te presenteren. Aansluitend aan deze presentatie dienen er maximaal 45 minuten te worden gereserveerd voor het stellen van vragen door de selectiecommissie.

De bezoeken aan de kandidaat-steden voor Roze Zaterdag 2023 staan gepland voor 8, 9, 15 en 16 mei 2021. In het online formulier kunnen voorkeursdata worden aangegeven.

Mocht een fysiek bezoek aan de kandidaat-steden vanwege eventuele beperkende maatregelen van de coronacrisis niet mogelijk zijn, dan zal dit onderdeel worden omgezet in een online variant.

Kosten

Aan de kandidaatstelling zijn kosten verbonden. Het inschrijfgeld bedraagt €75,00 per kandidaat-stad. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het bidbook ontvangt men instructie over de betaalwijze. De kandidaat die de organisatie van Roze Zaterdag 2023 krijgt toegewezen is een licentiefee van €750,00 verschuldigd aan Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

Heb je vragen over de kandidaatstelling of de selectieprocedure van Roze Zaterdag 2023? Stuur dan een e-mail naar info@rozezaterdagen.nl en we nemen contact met je op.