Vanaf vandaag kunnen kandidaten zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2026. Stichting Roze Zaterdagen Nederland kent jaarlijks, twee jaar vooruit, de organisatie toe aan een stad in Nederland. Organisatoren die met hun stad of gemeente in aanmerking willen komen voor de organisatie van dit bekende lhbtiqa+-evenement dienen uiterlijk 15 april 2024 een overtuigend bidbook in te dienen.

Roze Zaterdag 2024 zal op 22 juni a.s. plaatsvinden in Groningen. De editie van 2025 is al toegekend aan Zaanstad, maar de strijd om de organisatie van Roze Zaterdag 2026 begint nu. In dit artikel lees je hoe je je als kandidaat kunt aanmelden.

De procedure
Tot en met 15 april 2024 kunnen organisatoren zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2026. In de selectieprocedure worden de kandidaten beoordeeld op basis van een bidbook en een bezoek aan de stad in mei 2024. Over het moment van bekendmaking volgt nog bericht! In onze Algemene voorwaarden kun je nog meer belangrijke specificaties lezen met betrekking tot de organisatie van Roze Zaterdag.

Het bidbook
Kandidaat-steden moeten een digitaal inschrijfformulier invullen en een bidbook uploaden, onderaan dit artikel. Het bidbook moet een goed beeld geven van de plannen van de organisatoren voor het evenement. Het bidbook dient minimaal duidelijkheid te geven over:

 • In welke stad/gemeente de organisatoren Roze Zaterdag 2026 willen organiseren en waarom;
 • Hoe het momenteel is gesteld met de lhbtiqa+-gemeenschap in deze stad/gemeente en/of regio;
 • De organisatie(-vorm) van Roze Zaterdag 2026;
 • Het draagvlak voor het organiseren van Roze Zaterdag 2026 in deze stad/gemeente, steun van belangrijke personen en/of organisaties;
 • De financiële onderbouwing van Roze Zaterdag 2026;
 • Het globale programma(-onderdelen) van Roze Zaterdag 2026 (of het volledige weekend);
 • De beoogde datum van Roze Zaterdag 2026 (zie Algemene Voorwaarden, artikel 4.2);
 • De bereikbaarheid van Roze Zaterdag 2026;
 • Hoe ervoor wordt gezorgd dat Roze Zaterdag 2026 veilig en verantwoord verloopt;
 • Randprogrammering in de rest van het jaar i.v.m. Roze Zaterdag.

Het bidbook dient uiterlijk 15 april 2024 te worden geüpload in het online formulier.

Bezoek aan de kandidaat-stad
Naast het bidbook is ook het bezoek van de selectiecommissie aan de kandidaat-stad een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure. Tijdens het bezoek presenteren de organisatoren hun stad en de plannen uit het bidbook. De kandidaat-stad krijgt tijdens het bezoek maximaal 2 uur de tijd om de plannen te presenteren. Aansluitend aan deze presentatie dienen er maximaal 45 minuten te worden gereserveerd voor het stellen van vragen door de selectiecommissie.

De bezoeken aan de kandidaat-steden voor Roze Zaterdag 2026 staan gepland voor zaterdag 25 of zondag 26 mei 2024. In het online formulier kunnen voorkeursdata worden aangegeven. 

Beoordeling kandidatuur
De selectiecommissie zal kandidaat-steden scherp beoordelen op de beoogde impact die hun Roze Zaterdag zal hebben op de lhbtiqa+-gemeenschap. Ook zal er worden beoordeeld op:

 • Directe impact en effect voor lhbti+-gemeenschap;
 • Duurzame effecten lokaal en regionaal;
 • Stabiliteit van de organisatoren, hun ervaring en capaciteit;
 • Draagvlak en wijze van samenwerking;
 • Financiële haalbaarheid;
 • Aandacht voor openbare orde, veiligheid en logistiek;
 • Hoe inclusief en toegankelijk is het programma;
 • Passen de plannen binnen de historie van Roze Zaterdag en diens formule van emancipatie en demonstratie?

Roze Zaterdag is een evenement met een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele en genderdiversiteit. Dit vraagt om een diversiteit in activiteiten op velerlei gebied, zoals voorlichting en educatie, geloof en dialoog, kunst en cultuur, sport. Gewaardeerde programmaonderdelen zijn een oecumenische of regenboogviering, een informatiemarkt en een optocht en/of parade.

Kosten
Aan de kandidaatstelling zijn kosten verbonden. Het inschrijfgeld bedraagt € 100,00 per kandidaat-stad. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het bidbook ontvangt men instructie over de betaalwijze. De kandidaat die de organisatie van Roze Zaterdag 2026 krijgt toegewezen is een licentiefee van €900,00 verschuldigd aan Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

Heb je vragen over de kandidaatstelling of de selectieprocedure van Roze Zaterdag 2026? Stuur dan een e-mail naar info@rozezaterdagen.nl en we nemen contact met je op.


Ja, wij stellen ons kandidaat voor Roze Zaterdag 2026!

Gegevens contactpersoon
Deze contactpersoon dient vanaf de aanmelding t/m het einde van de selectieprocedure (eind juni 2024) goed bereikbaar te zijn.

Uploaden bidbook
Wij accepteren uitsluitend digitale bidbooks.

Voorkeursdata bezoek

De Algemene voorwaarden organisatie Roze Zaterdag vindt u hier in pdf.

Na de ontvangst van de inschrijving en het bidbook ontvangt je een betaalinstructie.