Vanaf vandaag kunnen kandidaten zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2024. Stichting Roze Zaterdagen Nederland kent jaarlijks, twee jaar vooruit, de organisatie toe aan een stad in Nederland. Organisatoren die met hun stad of gemeente in aanmerking willen komen voor de organisatie van dit bekende lhbti-evenement dienen uiterlijk 15 april 2022 een overtuigend bidbook in te dienen.

Roze Zaterdag 2022 zal op 18 juni a.s. plaatsvinden in Rotterdam. De editie van 2023 is al toegekend aan Goes, maar de strijd om de organisatie van Roze Zaterdag 2024 begint nu. In dit artikel lees je hoe je je als kandidaat kunt aanmelden.

De procedure
Tot en met 15 april 2022 kunnen organisatoren zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2024. In de selectieprocedure worden de kandidaten beoordeeld op basis van een bidbook en een bezoek aan de stad in mei 2022. Uiteindelijk wordt tijdens Roze Zaterdag 2022 in Rotterdam, op 18 juni, bekendgemaakt wie Roze Zaterdag 2024 mag organiseren. In onze Algemene voorwaarden kun je nog meer specificaties lezen met betrekking tot de organisatie van Roze Zaterdag.

Het bidbook
Kandidaat-steden moeten een digitaal inschrijfformulier invullen en een bidbook uploaden. Het bidbook moet een goed beeld geven van de plannen van de organisatoren voor het evenement. Het bidbook dient minimaal duidelijkheid te geven over:

 • In welke stad/gemeente de organisatoren Roze Zaterdag 2024 willen organiseren en waarom;
 • Hoe het momenteel is gesteld met de lhbti-gemeenschap in deze stad/gemeente en/of regio;
 • De organisatie(vorm) van Roze Zaterdag 2024;
 • Het draagvlak voor het organiseren van Roze Zaterdag 2024 in deze stad/gemeente, steun van belangrijke personen en/of organisaties;
 • De financiële onderbouwing van Roze Zaterdag 2024;
 • Het globale programma(onderdelen) van Roze Zaterdag 2024 (of het volledige weekend);
 • De beoogde datum van Roze Zaterdag 2024;
 • De bereikbaarheid van Roze Zaterdag 2024;
 • Hoe ervoor wordt gezorgd dat Roze Zaterdag 2024 veilig en verantwoord verloopt;
 • Randprogrammering in de rest van het jaar i.v.m. Roze Zaterdag.

Het bidbook dient uiterlijk 15 april 2022 te worden geüpload in het online formulier.

Bezoek aan de kandidaat-stad
Naast het bidbook is ook het bezoek van de selectiecommissie aan de kandidaat-stad een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure. Tijdens het bezoek presenteren de organisatoren de kandidaat-stad en de plannen uit het bidbook. De kandidaat-stad krijgt tijdens het bezoek maximaal 2 uur de tijd om de plannen te presenteren. Aansluitend aan deze presentatie dienen er maximaal 45 minuten te worden gereserveerd voor het stellen van vragen door de selectiecommissie.

De bezoeken aan de kandidaat-steden voor Roze Zaterdag 2024 staan gepland voor 7, 8, 14 en 15 mei 2022. In het online formulier kunnen voorkeursdata worden aangegeven. Mocht een fysiek bezoek aan de kandidaat-steden vanwege eventuele beperkende maatregelen van de coronacrisis niet mogelijk zijn, dan zal dit onderdeel worden omgezet in een online variant.

Beoordeling kandidatuur
De selectiecommissie zal kandidaat-steden scherp beoordelen op de beoogde impact die hun Roze Zaterdag zal hebben op de lhbti-gemeenschap. Ook zal er worden beoordeeld op:

 • Directe impact en effect voor lhbti-gemeenschap;
 • Duurzame effecten lokaal en regionaal;
 • Stabiliteit van de organisatoren, hun ervaring en capaciteit;
 • Draagvlak en wijze van samenwerking;
 • Financiële haalbaarheid;
 • Aandacht voor openbare orde, veiligheid en logistiek;
 • Hoe inclusief en toegankelijk is het programma;
 • Passen de plannen binnen de Roze Zaterdag-formule van emancipatie en demonstratie?

Roze Zaterdag is een evenement met een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele en genderdiversiteit. Dit vraagt om een diversiteit in activiteiten op velerlei gebied, zoals voorlichting en educatie, geloof en dialoog, kunst en cultuur, sport. Gewaardeerde programmaonderdelen zijn een oecumenische of regenboogviering, een informatiemarkt en een optocht en/of parade.

Kosten
Aan de kandidaatstelling zijn kosten verbonden. Het inschrijfgeld bedraagt €75,00 per kandidaat-stad. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het bidbook ontvangt men instructie over de betaalwijze. De kandidaat die de organisatie van Roze Zaterdag 2024 krijgt toegewezen is een licentiefee van €750,00 verschuldigd aan Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

Heb je vragen over de kandidaatstelling of de selectieprocedure van Roze Zaterdag 2024? Stuur dan een e-mail naar info@rozezaterdagen.nl en we nemen contact met je op.

DIRECT AANMELDEN!

Ja, wij stellen ons kandidaat voor Roze Zaterdag 2026!

Gegevens contactpersoon
Deze contactpersoon dient vanaf de aanmelding t/m het einde van de selectieprocedure (eind juni 2024) goed bereikbaar te zijn.

Uploaden bidbook
Wij accepteren uitsluitend digitale bidbooks.

Voorkeursdata bezoek

De Algemene voorwaarden organisatie Roze Zaterdag vindt u hier in pdf.

Na de ontvangst van de inschrijving en het bidbook ontvangt je een betaalinstructie.