Vanaf vandaag kunnen kandidaten zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2025. Stichting Roze Zaterdagen Nederland kent jaarlijks, twee jaar vooruit, de organisatie toe aan een stad in Nederland. Organisatoren die met hun stad of gemeente in aanmerking willen komen voor de organisatie van dit bekende lhbti+-evenement dienen uiterlijk 15 april 2023 een overtuigend bidbook in te dienen.

UPDATE: de aanmelding is inmiddels gesloten. Op 17 juni a.s. maken wij de gaststad van Roze Zaterdag 2025 bekend in Goes.

Roze Zaterdag 2023 zal op 17 juni a.s. plaatsvinden in Goes. De editie van 2024 is al toegekend aan Groningen, maar de strijd om de organisatie van Roze Zaterdag 2025 begint nu. In dit artikel lees je hoe je je als kandidaat kunt aanmelden.

De procedure
Tot en met 15 april 2023 kunnen organisatoren zich aanmelden als kandidaat voor de organisatie van Roze Zaterdag 2025. In de selectieprocedure worden de kandidaten beoordeeld op basis van een bidbook en een bezoek aan de stad in mei 2023. Uiteindelijk wordt tijdens Roze Zaterdag 2023 in Goes, op 17 juni, bekendgemaakt wie Roze Zaterdag 2025 mag organiseren. In onze Algemene voorwaarden kun je nog meer belangrijke specificaties lezen met betrekking tot de organisatie van Roze Zaterdag.

Het bidbook
Kandidaat-steden moeten een digitaal inschrijfformulier invullen en een bidbook uploaden. Het bidbook moet een goed beeld geven van de plannen van de organisatoren voor het evenement. Het bidbook dient minimaal duidelijkheid te geven over:

 • In welke stad/gemeente de organisatoren Roze Zaterdag 2025 willen organiseren en waarom;
 • Hoe het momenteel is gesteld met de lhbti+-gemeenschap in deze stad/gemeente en/of regio;
 • De organisatie(-vorm) van Roze Zaterdag 2025;
 • Het draagvlak voor het organiseren van Roze Zaterdag 2025 in deze stad/gemeente, steun van belangrijke personen en/of organisaties;
 • De financiële onderbouwing van Roze Zaterdag 2025;
 • Het globale programma(-onderdelen) van Roze Zaterdag 2025 (of het volledige weekend);
 • De beoogde datum van Roze Zaterdag 2025;
 • De bereikbaarheid van Roze Zaterdag 2025;
 • Hoe ervoor wordt gezorgd dat Roze Zaterdag 2025 veilig en verantwoord verloopt;
 • Randprogrammering in de rest van het jaar i.v.m. Roze Zaterdag.

Het bidbook dient uiterlijk 15 april 2023 te worden geüpload in het online formulier.

Bezoek aan de kandidaat-stad
Naast het bidbook is ook het bezoek van de selectiecommissie aan de kandidaat-stad een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure. Tijdens het bezoek presenteren de organisatoren hun stad en de plannen uit het bidbook. De kandidaat-stad krijgt tijdens het bezoek maximaal 2 uur de tijd om de plannen te presenteren. Aansluitend aan deze presentatie dienen er maximaal 45 minuten te worden gereserveerd voor het stellen van vragen door de selectiecommissie.

De bezoeken aan de kandidaat-steden voor Roze Zaterdag 2025 staan gepland voor 6, 7, 13 of 14 mei 2023. In het online formulier kunnen voorkeursdata worden aangegeven. 

Beoordeling kandidatuur
De selectiecommissie zal kandidaat-steden scherp beoordelen op de beoogde impact die hun Roze Zaterdag zal hebben op de lhbti+-gemeenschap. Ook zal er worden beoordeeld op:

 • Directe impact en effect voor lhbti+-gemeenschap;
 • Duurzame effecten lokaal en regionaal;
 • Stabiliteit van de organisatoren, hun ervaring en capaciteit;
 • Draagvlak en wijze van samenwerking;
 • Financiële haalbaarheid;
 • Aandacht voor openbare orde, veiligheid en logistiek;
 • Hoe inclusief en toegankelijk is het programma;
 • Passen de plannen binnen de Roze Zaterdag-formule van emancipatie en demonstratie?

Roze Zaterdag is een evenement met een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele en genderdiversiteit. Dit vraagt om een diversiteit in activiteiten op velerlei gebied, zoals voorlichting en educatie, geloof en dialoog, kunst en cultuur, sport. Gewaardeerde programmaonderdelen zijn een oecumenische of regenboogviering, een informatiemarkt en een optocht en/of parade.

Kosten
Aan de kandidaatstelling zijn kosten verbonden. Het inschrijfgeld bedraagt €100,00 per kandidaat-stad. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het bidbook ontvangt men instructie over de betaalwijze. De kandidaat die de organisatie van Roze Zaterdag 2025 krijgt toegewezen is een licentiefee van €850,00 verschuldigd aan Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

Heb je vragen over de kandidaatstelling of de selectieprocedure van Roze Zaterdag 2025? Stuur dan een e-mail naar bestuur@rozezaterdagen.nl en we nemen contact met je op.